Your Name (required)Офис и централен склад на Екомет 90 ЕООД се намират на адрес:
Град София, п.к.1618 , България, ж.к. Бъкстон, ул. Тодор Каблешков №16. Работното ни време от понеделник до петък е от 09:00 до 18:00 часа и събота от 09:00 до 14:00 часа.
За директна връзка с нас ползвайте националната ни пилотна телефонна линия и факс:

Тел.: +359 2 958 12 11; Факс : +359 2 955 61 54