ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА/ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате сайта: ” https://ekomet90.com ”

Общите правила и условия имат за цел да Ви информират за начините и правото на използване на услугите и продуктите предоставени на сайта за лични и нетърговски цели (изключения правят допълнителни писмени или други търговски споразумения м/у Екомет 90 ЕООД и юридически лица). Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата ” https://ekomet90.com “, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи правила и условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.
Електронният магазин на Екомет 90 ЕООД предоставя възможност на посетителя да се информира и при желание да закупи предлаганите продукти на електронния магазин. Прочетете внимателно информацията предоставена за всеки продукт, който желаете да закупите. Там е посочена цената на продукта, неговата разфасовка, големина, тежест и други характеристики. Цените посочени за продуктите са базови за единична бройка. При поръчването на по-големи количества за търговци на едро и дребно и за физически лица в цената на продуктите се изчислява процент (%) допълнителна търговска отстъпка (-%ТО) както следва:

За поръчка над сто лева (100 лв.) в цената на продуктите се начислява -3% ТО
За поръчка над двеста и петдесет лева (250 лв.) в цената на продуктите се начислява -5% ТО
Тези търговски отстъпки са валидни единствено при поръчването на стоките през електронния ни магазин и не се отнасят за Търговци с допълнителни договорни отношения с Екомет 90 ЕООД

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА на заявените продукти се избира от потребителя/посетителя на електронния ни магазин и зависи от размера на поръчката. Вижте повече на страницата ни с информация за доставка, която е неразделна част от общите правила и условия за ползване на електронния магазин на Екомет 90 ЕООД.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ПОТРЕБИТЕЛ: По смисъла на настоящите условия “ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта „https://ekomet90.com/“.
УСЛУГА/И на сайта включват:
достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
достъп до предлаганите на сайта възможности за покупка на продукти;
достъп до коментарите и даването на рейтинги в сайта;
създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава допълнителни възможности за достъп до информационните и продуктови ресурси;
получаване на e-mail – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на трафика на сайта, проникване в административния панел за управление на сайта, кражба на данни и др.

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН/САЙТ – са думите, с които определяме и назоваваме съдържанието на този уеб адрес.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на електронния магазин и Екомет 90 ЕООД.

Вие получавате правото да използвате услугите на електронния магазин/сайт единствено за лични/нетърговски цели ( изключения правят допълнителни писмени или други търговски споразумения м/у Екомет 90 ЕООД и юридически лица ) както и за да получавате ответна информация от предоставяните такива на сайта. При добавяне на мнение/коментар във форумите и полетата за коментари, Вие се съгласявате да не публикувате рекламни съобщения за продукти и услуги на трети лица и продукти и услуги, които не се предоставят на нашия електронен магазин, да не нарушавате добрия тон, както и да не обиждате останалите участници в дискусията. Екомет 90 ЕООД не носи отговорност за изразените от Вас мнения.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Екомет 90 ЕООД си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация или достъп до услуги без предварителна регистрация. За услугата покупка на продукти предлагани на сайта ни, Не е задължително да си регистрирате индивидуален потребителски профил, въпреки допълнителните предимства които дава регистрацията.

Регистрираните потребители могат да:

Променят информацията за профила си по всяко време.
Променят паролата си по всяко време.
Редактират въведените си адреси.
Редактират списъка с любими.
Следят за повтарящи се плащания в профила си.
Разглеждат хронологията на поръчките си.
Получават бонус точки и купони за извършени покупки.
Разглеждат молбите си за връщане на стока.
Следят транзакциите си.
Абонират/отписват от информационен бюлетин за продукти и услуги, които се предлагат на сайта.
Публикуват коментари за продукти и услуги на сайта ни.

Екомет 90 ЕООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността да възникват обективни несъответствия или пропуски инцидентно. Екомет 90 ЕООД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този електронен магазин. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Екомет 90 ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Екомет 90 ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този електронен магазин/сайт.

Екомет 90 ЕООД не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият електронен магазин/сайт съдържа препратки.

Екомет 90 ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на общите правила и условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до секциите от електронният ни магазин/сайт, изискващи регистрация, ако си създадете индивидуален потребителски профил. Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.

Данните посочени при регистрация на потребител в сайта ни ще бъдат използвани единствено при обработката и изпълнението на покупка на продукти предлагани от сайта ни и за маркетинговите цели на фирмата.

Екомет 90 ЕООД си запазва правото да прецени дали да предостави профил (акаунт) на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.

Екомет 90 ЕООД си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги и продукти чрез публикуване на съобщение на сайта или без такова.

Екомет 90 ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за датата на последна промяна по общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 15.10.2015 г.

Последна промяна 21.03.2017 г.